Annuleren en ruilen

Herroepingsrecht

Bij levering van producten die besteld zijn via onze webshop.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retouren

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Budgetplan (dit is de afkoelingsperiode). De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Budgetplan wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug.
Als u een product retour wilt sturen, kunt u contact opnemen met Budgetplan via: sales@budgetplan.nl voor het aanvragen van een RMA nummer.
De werkelijke afleverdatum geldt als leverdatum, ook als het product pas later geinstalleerd wordt. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Budgetplan zijn de kosten van het retour halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Budgetplan zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
LET OP: Stuur nooit een product retour naar Budgetplan, voordat u van ons bericht heeft ontvangen dat het product retour gezonden kan worden !

Voorwaarden voor retourzending:

*    het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
*    het product dient schoon/ongebruikt te zijn, zoals u deze heeft ontvangen;
*    het product mag niet beschadigd zijn;
*    meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
*    het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
*    het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
*    het product dient voorzien te zijn van een RMA nummer deze dient u aan te vragen via sales@budgetplan.nl.(vergeet niet uw bestelnummer te vermelden)

LET OP: Deze annuleringsregeling en afkoelingsperiode gelden NIET voor speciaal bestelde artikelen, zie hiervoor 'Klantspecifieke aankopen'. Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

Uitzonderingen

Klantspecifieke bestellingen
Sommige artikelen die via de website van Budgetplan worden verkocht, worden klant specifiek besteld. Deze artikelen kunnen NIET door de koper worden geannuleerd en ook de afkoelingsperiode is niet van toepassing voor deze artikelen. Bij alle artikelen op de website die klant specifiek worden besteld, wordt op de informatie pagina vermeld dat de artikelen NIET aan Budgetplan kunnen worden geretourneerd.
Dit geldt hoofdzakelijk voor FORNUIZEN die besteld dienen te worden en diverse accessoires.